PvdA-GroenLinks Best blikt terug op één jaar in de raad!

Deel dit artikel:

HomeNieuws • PvdA-GroenLinks Best blikt terug op één jaar in de raad!

27 maart 2023

Op 16 maart 2022 werd duidelijk dat onze partij zich met 3 zetels mocht gaan vertegenwoordigen in de Bestse gemeenteraad. Een flinke winst voor de nieuwe combinatie. Met 3 zetels kunnen we meer sturen richting een sociale en groene gemeente. Na één jaar in de raad blikken we graag terug op wat we hebben bereikt.

Het was dé verkiezingsbelofte van alle politieke partijen: meer betaalbare woningen! Maar wat is het resultaat daarvan na één jaar? Samen met Jongerenpartij JO en D66 hebben we een motie ingediend om de positie van de Bestse starter te verbeteren. Deze motie is unaniem aangenomen! In 2023 zal het college van B&W met een voorstel komen, hierin staan instrumenten beschreven die starters op weg kunnen helpen. We wachten dit met veel belangstelling af.

Zelfbewoningsplicht

Ook hebben we ons ingespannen om meer duidelijkheid te krijgen over de zelfbewoningsplicht. Vanaf 2020 wordt hier al overgesproken, maar veel wijzer zijn we nog niet geworden. De onduidelijkheid is inmiddels weggenomen, maar de onvrede hierover nog niet. Na herhaaldelijk navragen blijkt dat de zelfbewoningsplicht vrijwel niet wordt toegepast. Dit is volgens ons een gemiste kans!

Gevolgen hoge energieprijzen

Steeds meer inwoners, maar ook verenigingen, hebben moeite met het betalen van de hoge energielasten. Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen deel kan nemen aan de maatschappij hebben we twee moties ingediend. Samen met de VVD hebben we gevraagd om onderzoek te doen naar de gevolgen van de hogere energieprijzen voor sport- en culturele instellingen. Het resultaat zou voor het einde van 2022 gedeeld worden met de raad. Helaas wachten we daar nog altijd op.

Ook hebben we ons hard gemaakt om de inkomensgrens van minimaregelingen te verhogen van 120% naar 130%. Op die manier kunnen meer inwoners met aanspraak maken op ondersteuning van de gemeente. Hoewel de raad hier geen draagvlak voor had (alleen Jongerenpartij JO was voor), blijven we ons inzetten voor ondersteuning aan inwoners met een lager inkomen.

Naast het ondersteunen van inwoners is het ook verstandig om te besparen op energie. Hier kunnen de energiecoaches bij helpen. Wij zijn blij met de energiecoaches! De aanpak van de energiecoaches wordt als positief ervaren. Daarom hebben we het college gevraagd het project voort te zetten als de landelijke subsidie wordt gestopt.