Samenwerking met Oirschot

Deel dit artikel:

HomeNieuws • Samenwerking met Oirschot

6 februari 2024

PvdA-GroenLinks zegt ja tegen onderzoek, maar waarschuwt voor de gevaren van verliefdheid.

Op 5 februari heeft de fractie van PvdA-GroenLinks ja gezegd tegen het procesvoorstel om de vergaande samenwerking met Oirschot te onderzoeken. Deze stap is een procesmatige stap, inhoudelijk wordt pas later een besluit genomen.

Geschiedenis

Op 20 juni 2023 nam de gemeenteraad van Oirschot een besluit met betrekking tot de evaluatie van hun netwerksamenwerking. De raad van Oirschot nam kennis van de evaluatie, uitgevoerd door het bureau &Van de Laar en droeg het college op om de voorgestelde stappen verder uit te werken.

Centraal in dit besluit staat de vraag uit het rapport van &Van de Laar: “Wij adviseren om vanuit het gemeentebestuur Oirschot het initiatief te nemen tot het gemeentebestuur van Best. Om het gesprek bestuurlijk en politiek op te starten en om te bezien of er ruimte is om gezamenlijk te gaan verkennen in welke mate, in welke vorm en in welk tempo een ambtelijke krachtenbundeling – met een bestuurlijke fusie als onlosmakelijk perspectief – haalbaar en wenselijk is.”

Het rapport is via de link te lezen.

Onze visie op de samenwerking met Oirschot

Fractievoorzitter Rob Vader heeft in de raadsvergadering van 5 februari 2024 uitgesproken dat Oirschot de gemeente Best via haar rapport al bijna verkering vraagt en dat als de aanbevelingen opgevolgd worden de beide gemeenten zelfs op enige termijn trouwen.

Onze fractie heeft gewezen op de gevaren van verliefdheid, maar heeft ingestemd om het eerste gesprek aan te gaan.

Voor onze partij zijn de volgende twee overwegingen in het proces leidend:

  • Wij zijn verkozen door de inwoners van Best en moeten hun belangen afwegen, niet die van de gemeente Oirschot;
  • Het onderzoek dient zich (op dit moment) primair te richten op de vraag: wat heeft de gemeente Best nodig voor de toekomst, zonder ons te laten beïnvloeden door de uitnodiging van Oirschot.

De fractie van PvdA-GroenLinks Best gaat zorgvuldig het traject in, maar merkt ook op dat de situatie anders is dan de afgelopen jaar. Steeds meer taken komen naar gemeenten, de schaalsprong (waardoor meer woningen, mobiliteit en groen nodig is) geeft flinke uitdagingen en gemeenten hebben in toenemende mate te maken met een personeelstekort.

De partij gaat met overtuiging het proces in, maar laat weten zich niet door verliefdheid gek te laten maken. Het gaat uiteindelijk om een langdurig proces, waarin verschillende go/no-go momenten opgenomen zijn. Ook inwoners, ondernemers en partners worden in dit proces betrokken.

Uiteindelijk kan dit gaan leiden tot een fusie, maar daar zijn nog verschillende stappen te doorlopen en is meer informatie nodig. De fractie van PvdA-GroenLinks zal daarin een zorgvuldige afweging maken.

Meepraten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of wil je meepraten of heb je een mening over de mogelijke vergaande samenwerking met Oirschot? Stuur ons dan een berichtje via: contact@pvdagroenlinksbest.nl