Afbeelding afval

Steun voor eerlijker en milieubewust afvalbeleid

Deel dit artikel:

HomeNieuws • Steun voor eerlijker en milieubewust afvalbeleid

9 juli 2024

Op 1 juli heeft de gemeenteraad gediscussieerd over de richtinggevende kaders van het toekomstige afvalbeleid. Het voorstel kan op steun van PvdA-GroenLinks rekenen.

Beter voor het milieu én de portemonnee

De huidige overeenkomst met de afvalinzamelaar loopt in 2027 af. We moeten nu al keuzes maken over hoe we in de toekomst het afval willen inzamelen en wat we daarbij belangrijk vinden. Één van die keuzes is de vorm van een gedifferentieerd tarief uit te werken, ook wel Diftar genoemd.

Nu betalen alle huishoudens, hoeveel (rest)afval je ook hebt of hoe groot het huishouden is, evenveel afvalstoffenheffing. Dat vindt onze partij niet eerlijk. We vinden het beter om te betalen op basis van gewicht en/of hoe vaak wordt geleegd. Uiteindelijk betekent dit dat huishoudens meer betalen voor de afvalstoffenheffing als ze meer afval aanbieden.

We staan achter het principe dat de vervuiler betaalt. Huishoudens die weinig (rest)afval aanbieden betalen gaan minder betalen aan het gemeentelijke afvalbeheer. Uit onderzoek blijkt dat gemeenten die een Ditar systeem hanteren, gemiddeld gezien een lagere afvalstoffenheffing hebben. Het systeem is dus eerlijker en beter voor de portemonnee!

Ook draagt het nieuwe beleid bij aan het halen van de milieudoelstellingen. Afval wordt beter gescheiden, minder restafval gaat de verbrandingsoven in en meer grondstoffen kunnen opnieuw gebruikt worden. Bij de discussie voor de nieuwe beleidsuitgangspunten stond milieuwinst dan ook centraal voor de fractie van PvdA-GroenLinks.

Geen grote wijzigen in het afvalbeleid

Met het besluit van de gemeenteraad blijven we ook aan de bron scheiden. Het scheiden aan de bron kent zowel milieu- als kostentechnisch voordelen. Het is ook in lijn is met de afspraak die gemaakt is in het beleidsakkoord. Alle politieke partijen hebben toen afgesproken dat de hoeveelheid restafval minder moet worden, maar dat er geen ingrijpende wijzigen moeten zijn.

Concluderend is de fractie van PvdA-GroenLinks Best positief over het voorstel van het college en hebben we dan ook op 1 juli ingestemd. Het voorstel voorziet namelijk in milieuwinst, is rechtvaardig en kostenefficiënt.

Denk je graag mee over het thema afval? Neem dan contact op via contact@pvdagroenlinksbest.nl en kom eens langs!