Gratis openbaar busvervoer tegen armoede

Deel dit artikel:

HomeNieuws • Gratis openbaar busvervoer tegen armoede

14 november 2023

Tijdens de begrotingsbehandeling van 6 november jl. heeft onze fractie aandacht gevraagd voor het minimabeleid en benauwde situatie waar inwoners met een laag inkomen in verkeren. Dit omdat de begroting voor 2024 geen enkele nieuwe actie bevat als het gaat om het minimabeleid. Onze fractie heeft haar zorgen geuit en een voorstel ingediend om inwoners met een laag inkomen te ondersteunen.

Dit omdat alle signalen op rood staan. Enkele van die signalen zijn:

  • Zowel de voedselbank Best als Stichting leergeld Best kennen in 2022 een zorgwekkende stijging in het aantal mensen dat gebruik maakt van deze voorzieningen. De voedselbank kent een toename van maar liefst 100 personen, wat neerkomt op 30%. Stichting leergeld heeft een stijging gezien van respectievelijk 11%.
  • In 2024 zal de eenmalige energietoeslag à 1300 euro niet uitbetaald worden. Dit betekent dat mensen in 2024 met een laag inkomen ongeveer 110 euro per maand minder te besteden hebben.
  • De adviesraad sociaal domein Best heeft onlangs haar zorgen geuit over de kloof tussen diegene met voldoende middelen en zij die heel veel moeite hebben om rond te komen.
  • Opmerkelijk is dat het college zelf in de begroting heeft opgenomen dat een stijging van de compensatie voor het eigen risico wordt verwacht voor 2024, maar verdere actie ontbreekt.

Inwoners met een laag inkomen worden voortdurend gedwongen om keuzes te maken tussen basisbehoeften, zoals boodschappen en brandstof. Velen hebben niet de luxe om te sporten en dreigen in sociaal isolement te raken. Dit simpelweg door het hebben van te weinig geld.

Meedoen is volgens onze fractie alleen mogelijk als je jezelf kan verplaatsen. Hoge reiskosten bij minima zorgen ervoor dat ze minder deelnemen aan het maatschappelijke leven dan inwoners met een hoger inkomen. Dit terwijl wij juist willen dat iedereen mee kan doen.

Ons voorstel

Om dit tegen te gaan heeft de fractie van PvdA-GroenLinks een voorstel ingediend voor het invoeren van een regeling waarmee inwoners met een laag inkomen gratis gebruik kunnen maken van het openbaar busvervoer.

Dit initiatief volgt het voorbeeld van andere gemeenten. Gemeenten zoals Eindhoven en Dongen hebben met succes geëxperimenteerd met dit initiatief. De resultaten toonde aan dat het bus gebruik van inwoners met een laag inkomen verdrievoudigde. In de gemeenteraad was onvoldoende steun voor ons voorstel, waardoor we gekozen hebben om het niet in stemming te brengen. Onze fractie blijft zich echter onvermoeid inzetten voor meer actie tegen armoede!

Lees ons voorstel hier.