Afbeelding volkshuisvestingsprogramma

PvdA-GroenLinks reageert op volkshuisvestings programma

Deel dit artikel:

HomeNieuws • PvdA-GroenLinks reageert op volkshuisvestings programma

3 april 2024

Voor jong en oud is een goede woning van onschatbare waarde. Helaas is dit in de huidige tijd van woningnood geen vanzelfsprekendheid meer. Onlangs heeft de gemeenteraad discussie gevoerd over het Volkshuisvestingsprogramma. Hier worden afspraken gemaakt over het aantal betaalbare woningen, duurzaamheid en de gebruikte instrumenten om meer betaalbare woningen te realiseren of te behouden, zoals bijvoorbeeld de opkoopbescherming.

Volkshuisvesting als recht

In een tijd waarin de noodzaak van volkshuisvesting steeds urgenter wordt, kreeg Nederland onlangs bezoek van de VN-rapporteur voor huisvesting. De conclusies waren niet mild, maar voor starters op de woningmarkt was dit geen verrassing.

Te lang is er gedacht dat de markt de woningnood wel zou oplossen. Dit heeft geleid tot de grootste wooncrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Ministeries werden opgeheven, investeerders kregen vrij spel en corporaties werden belast. Volgens de grondwet dient de overheid te zorgen voor voldoende goede woningen. Helaas heeft dit recht niet altijd vooropgestaan, maar eerder de markt.

Het Bestse volkshuivestingsprogramma

Om richting te geven aan de opgave in het bouwen van betaalbare woningen heeft het college het volkshuisvestingsprogramma opgesteld. PvdA-GroenLinks staat positief tegenover dit programma, maar uit ook enkele kritische kanttekeningen. Verschillende vragen blijven door het programma onbeantwoord, zoals hoe ontwikkelaars gestimuleerd worden om daadwerkelijk 70% betaalbare woningen te realiseren en hoe en waar compenseren we de te weinig sociale woningen in de huidige harde plannen?

Desondanks zijn er ook hoopvolle uitgangspunten in het programma te vinden. Zo steunt de fractie de voorgestelde woningbouwmix waarbij 70% van de nieuwe woningen betaalbaar dient te zijn. Ook de onderzoeken naar onder andere de Leegstandsverordening worden toegejuicht.

Vereveningsfonds

Naast de voorgestelde instrumenten ziet de fractie van PvdA-GroenLinks mogelijkheden voor een vereveningsfonds om meer betaalbare woningen te realiseren. Met dit fonds moet een ontwikkelaar die minder sociale en/of betaalbare woningen bouwt dan afgesproken, geldt storten in het fonds. Bouwt hij meer sociale en/of betaalbare woningen, dan krijgt hij subsidie. Dit voorstel werd echter zonder enige discussie verworpen, wat tot teleurstelling leidde bij onze fractie. Lees het voorstel hier.

Onze inzet op betaalbaar wonen in Best 

Ondanks deze tegenslag blijft PvdA-GroenLinks Best zich inzetten voor betaalbare woningen in Best. Dit doen we door bij elke ontwikkeling kritisch te kijken naar de betaalbaarheid. Ook zetten we ons in voor een groene, duurzame en zorgzame leefomgeving.

Denk je graag mee over het thema wonen? Neem dan contact op via contact@pvdagroenlinksbest.nl en kom eens langs!