afbeelding met tekst: reactie PvdA-GroenLinks op armoederapport

Reactie op het armoederapport

Deel dit artikel:

HomeNieuws • Reactie op het armoederapport

25 maart 2024

De gemeenteraad heeft op 18 maart eindelijk het rekenkamerrapport armoedebeleid besproken. Hier heeft onze fractie lang op gewacht. Te lang wat ons betreft!

Conclusies armoederapport

De rekenkamer beveelt aan om het armoedebeleid te actualiseren, iets waar wij al vaker om hebben gevraagd. Het armoedebeleid is 5 jaar geleden vastgesteld, dit terwijl de wereld om ons heen veranderd is. Denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis, de hoge inflatie en de toeslagenaffaire.

Tijd voor actie

We moeten concluderen dat de rekenkamer met stevige conclusies en aanbeveling kwam. Dit was echter geen verrassing voor onze partij. De rekenkamer concludeert dat er momenteel geen sprake is van samenhangend beleid, dat het beleid ad hoc tot stand komt en dat de samenwerking met verschillende partners beter kan. De fractie van PvdA-GroenLinks herkent zich in deze conclusies.

Ook in Best zijn de gevolgen van armoede zichtbaar geweest. Zo zag de voedselbank in 2022 een flinke stijging in het aantal mensen dat hiervan afhankelijk is. Ook het aantal aanvragen voor Stichting Leergeld liet een forse groei zien. Daarom is het nu echt tijd om over te gaan tot actie.

De fractie van PvdA-GroenLinks heeft de afgelopen periode meerdere concrete voorstellen gedaan om inwoners met een kleine beurs te ondersteunen. Zoals het beschikbaar stellen van gratis openbaar vervoer voor inwoners met een laag inkomen en het verhogen van de inkomensgrens voor de minimaregeling.

We hebben dan ook gevraagd dat het college aan de slag gaat met de aanbeveling uit het rekenkamerrapport. Samen met D66 en het CDA hebben we gevraagd om binnen twaalf maanden uitvoering te geven aan de aanbevelingen. Ook hebben we aandacht gevraagd voor het opzoeken van de samenwerking met werkgevers, dit omdat ze een signalerende en doorverwijzende rol hebben bij armoede. Lees het voorstel hier.

Vinger aan de pols

De komende tijd gaat het college aan de slag met aanbevelingen uit het onderzoek. Onze fractie zal dit nauwlettend blijven volgen.