Zelfbewoningsplicht

Zelfbewoningsplicht in Best, hoe zit dat nou?

Deel dit artikel:

HomeNieuws • Zelfbewoningsplicht in Best, hoe zit dat nou?

28 januari 2023

Zelfbewoningsplicht, het is een middel dat in veel gemeenten gebruikt wordt en wat redelijk voor zich lijkt te spreken: je koopt een woning en moet daar zelf in gaan wonen. Dat klinkt niet zo ingewikkeld. Toch gaat er een wereld achter schuil die maar moeilijk inzichtelijk te maken is. Iedere gemeente past het weer net op een andere manier toe. Zo ook in de gemeente Best.

Al langere tijd spreken we in Best over een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen. De eerste discussie hierover dateert alweer van begin 2021. De zelfbewoningsplicht is op dit moment actueler dan ooit. De gemeente Best kent tot 2040 een grote woningbouwbehoefte. Samen met de negen gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) is in beeld gebracht hoeveel huizen elke gemeente moet bouwen. De gemeente Best heeft een opgave voor het bouwen van 4.100 woningen tussen 2019 en 2040.

De gemeente gaat bouwen voor starters, senioren, doorstromers en andere doelgroepen. Er staan grote ontwikkelingen in Best te gebeuren zoals het Stationsgebied en project De Boomgaard. Als er nieuwe woningen beschikbaar komen voor de bovengenoemde doelgroepen is het wel belangrijk dat deze ook echt gaan naar deze doelgroepen en niet gaan dienen als speculatieobject. De afgelopen jaren zien we namelijk de trend dat het aankopen van woningen om te verhuren steeds populairder geworden is. Dit zet de starters op de woningmarkt buitenspel.

Vragen

Zelfbewoningsplicht is dus een belangrijk instrument om de doelen te halen. De wethouder geeft aan dat ook in Best de zelfbewoningsplicht bestaat, maar de onduidelijkheid of de plicht ook daadwerkelijk wordt opgelegd bestaat nog steeds en voor wat voor soort huizen deze dan zou moeten gelden. Een voorbeeld van onduidelijk beleid is bijvoorbeeld dat zelfs voor de goedkoopste woningen in het nieuw te bouwen De Meesters op de hoek Spoorweglaan/Hoofdstraat, waar 43 appartementen komen, geen zelfbewoningsplicht lijkt te gelden. Eerdere vragen van raadslid Van der Heijden hierover zijn mager beantwoord.

Daarom heeft Steven van der Heijden, namens onze partij, samen met Sjoerd Vrijburg (D66) en Lucas van der Kallen (Jongerenpartij JO) hun krachten gebundeld om duidelijkheid te krijgen over de zelfbewoningsplicht. Dit hebben de drie raadsleden al eerder gedaan om de positie van de Bestse starter op de Bestse woningmarkt te verbeteren, een motie die unaniem is aangenomen door de gemeenteraad.

Nu willen de drie heren weten welke definitie van de zelfbewoningsplicht het College van B&W momenteel hanteert en welke afweging het College maakt bij het al dan niet toepassen van de zelfbewoningsplicht. Ze zijn ook benieuwd op hoeveel woningen sinds 2020 de zelfbewoningsplicht is opgelegd en welke huizenprijs in euro’s daarbij als maximum werd gehanteerd.

Met de antwoorden op deze vragen hopen de drie raadsleden na twee jaar eindelijk duidelijkheid te krijgen, waardoor de discussie niet meer over definities hoeft te gaan, maar gestart kan worden met het verbeteren van de positie van onder andere Bestse starters.

Antwoorden

De vragen en antwoorden zijn te vinden via de deze link.