Vragen over geluidshinder van de Ringweg in de wijk Salderes

Deel dit artikel:

HomeNieuws • Vragen over geluidshinder van de Ringweg in de wijk Salderes

18 januari 2023

Overlast

Bewoners van de wijk Salderes ervaren steeds meer geluidsoverlast van de ringweg tussen Salderes-noord en de wijk Steegsche Velden. Misschien soms wel meer dan maximaal aanvaardbaar is. Het is duidelijk dat de verkeersdrukte op die weg meer en meer toeneemt. Logisch dat dit een behoorlijke invloed heeft op de geluidssterkte.  

Met name in het noordelijk deel van de wijk wat vlak langs de Ringweg ligt, is het problematisch. Daar ligt wel een geluidswal van minimale hoogte die waarschijnlijk veel minder geluidsreductie oplevert dan je zou willen.

Bewoners hebben de zaak meermalen aangekaart bij het College van Burgemeester en Wethouders en bij de leden van de gemeenteraad. Vooralsnog zonder resultaat. Eind oktober liet het College weten dat er de komende jaren (genoemd werd ‘in elk geval tot 2030’) geen maatregelen te verwachten zijn.

Onderzoek is nodig

De fractie van PvdA-GroenLinks is van mening dat een serieus onderzoek naar de actuele situatie op zijn plaats is voordat je had kunnen besluiten om vooralsnog niets te doen.

Daarom heeft de fractie een aantal vragen aan het College van B&W gesteld. De bedoeling is om een helder beeld ven de problematiek te krijgen zonder overigens vooruit te lopen op mogelijke oplossingen.

Zo vraagt de fractie om actuele geluidsmetingen te verrichten en niet alleen uit te gaan van een in 2021 verschenen rapport waarin wel theoretische waarden opgenomen zijn maar waarbij – voor zover bekend – niet feitelijk gemeten is. Ook wil de fractie weten in hoeverre de verkeersintensiteit is toegenomen sinds 2015. In dat jaar waren de meeste bouwactiviteiten in de omliggende wijken – denk bijvoorbeeld aan Dijkstraten en in de toekomst de wijk Aarlesche Erven – immers nog in een heel vroeg stadium. En de laatste jaren is de ringweg tot een meer dan populaire invalsweg, uitvalsweg en sluiproute geworden. Gevraagd is ook om actuele metingen te houden wanneer er geen recente cijfers beschikbaar zijn.

Maatregelen

PvdA-GroenLinks hoopt dat de uitkomsten van de metingen duidelijk maken of het al of niet wenselijk dan wel noodzakelijk is om geluidswerende maatregelen te nemen. Afhankelijk van deze uitkomsten zal de fractie daartoe initiatieven ontwikkelen.

De vragen die gesteld zijn door de fractie zijn hier te lezen.