Motie ‘gevolgen hogere energieprijzen voor sport en cultuur’

Deel dit artikel:

HomeNieuws • Motie ‘gevolgen hogere energieprijzen voor sport en cultuur’

4 oktober 2022

Samen met de VVD heeft de fractie van PvdA-GroenLinks Best afgelopen week een motie ingediend om onderzoek te doen naar de gevolgen van de hogere energieprijzen voor sport- en culturele instellingen. We constateren namelijk dat steeds meer inwoners, maar ook verenigingen, last hebben van de oplopende energielasten. Dit kan mogelijk als gevolg hebben dat de contributie verhoogd wordt, waardoor inwoners niet meer kunnen deelnemen aan sport en cultuur. Wij zijn van mening dat deelname aan sport en cultuur voor iedereen betaalbaar moet blijven.

De motie is raadsbreed, oftewel unaniem, door de gemeenteraad aangenomen. het college is opgeroepen om:

  • Te onderzoeken wat de gestegen energieprijzen betekenen voor de financiële positie van de
    verenigingen in Best.
  • Te onderzoeken wat de gemeente Best kan doen om ervoor te zorgen dat sport en cultuur voor
    iedereen betaalbaar blijft.
  • Zo snel mogelijk, maar zeker voor het einde van het jaar de resultaten van het onderzoek (met
    eventuele vervolgmaatregelen) terug te koppelen aan de raad.

De motie is hier te lezen.

Het artikel dat geschreven is door het Eindhovens Dagblad is hier te lezen.