Duurzaam en groen - scheuren in droge grond

Opinie – Het herstelkabinet

Deel dit artikel:

HomeNieuws • Opinie – Het herstelkabinet

21 december 2021

271 dagen na de Tweede Kamerverkiezingen was het op 15 december eindelijk zo ver! Na een veel te lange periode van politieke spelletjes, waar het meer om de personen ging dan over het dagelijkse bestuur en de toekomst van Nederland, lag daar dan eindelijk het coalitieakkoord. Het akkoord van de vier partijen heeft als doel om de komende jaren het vertrouwen te herstellen, maar lijkt meer pleisters te plakken op de steeds groter wordende wonden.

De coalitiepartijen presenteren in het programma ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ een aantal mooie plannen. Zo komt er voor de komende tien jaar 35 miljard euro vrij voor een klimaat- en transitiefonds, wordt het leenstelsel afgeschaft en krijgen studenten weer een basisbeurs, wordt de verhuurdersheffing afgeschaft, komt er een btw-verhoging op suikerhoudende dranken en wordt per 2030 het rekeningrijden ingevoerd.

Alleen is er een keerzijde aan deze plannen. Het zijn vooral mooie woorden. Dezelfde partijen maken nu een doorstart en gaan aan de slag met grote problemen die onder leiding van hen alleen maar groter zijn geworden.  Een sprekend voorbeeld hiervan is de invoering van het leenstelsel in 2015. In het nieuwe regeerakkoord krijgt de ‘pechgeneratie’ een compensatie van 1 miljard euro. Met een beetje geluk komt dit uit op €1.000 per student, op een gemiddelde studieschuld van €15.200. Hiermee is het alsnog onmogelijk voor deze generatie om een start te maken op de al geëxplodeerde woningmarkt.

Kunst en Cultuursector

Daarnaast gaat het nieuwe kabinet (eindelijk!!!) geld vrijmaken voor de kunst en cultuursector, jaarlijks 170 miljoen euro! Lijkt veel toch? Ik wil u eraan herinneren dat de Nederlandse Staat momenteel bezig is om 150 miljoen euro uit te trekken voor de aankoop van één Rembrandt! In dat perspectief lijkt 170 miljoen euro eerder wisselgeld. V

Verder worden zoals u weet operaties uitgesteld, veroorzaakt door de huidige zorgtekorten en de coronapandemie. En terwijl heel Nederland snakt naar een langetermijnstrategie om overbezetting in de zorg te voorkomen, gaat het kabinet structureel 5 miljard euro bezuinigen op de zorg. Daarnaast ontbreken plannen om de overmatige marktwerking in deze sector aan te pakken. Tegelijkertijd hebben de vier partijen wel plannen om structureel 3 miljard euro extra vrij te maken voor defensie. Kunt u deze logica nog volgen

Pensioenen blijven achter

De lonen gaan nauwelijks stijgen binnen de gepresenteerde plannen en de pensioenen blijven achter. Hierbij komt de bestaanszekerheid van een hele grote groep Nederlanders in gevaar. Het Herstelkabinet lijkt dan ook enkel wat dingen te herstellen (die de eerdere kabinetten zelf veroorzaakt hebben), maar gaat ook meteen weer zorgen voor veel problemen. Een duurzame oplossing, blijft ook dit kabinet helaas uit. Daarom moeten we de zoektocht doorzetten naar een nieuwe bestuurscultuur, jammer genoeg is dat onmogelijk met dezelfde partijen.

Portretfoto Steven van der Heijden

Steven van der Heijden
Lees het artikel via het GroeiendBest