Portretfoto Alex Le Mat

Opinie cultuursector – Alex Le Mat

Deel dit artikel:

HomeNieuws • Opinie cultuursector – Alex Le Mat

16 januari 2022

Met de cultuur ging het niet Best.

Een goed cultureel klimaat bevordert de kwaliteit van wonen en leven in een gemeente. Op zich geen nieuws. De jaarlijkse Atlas voor Gemeenten kwam zo’n 10 jaar geleden met de resultaten van een gedegen onderzoek. Het blijkt dat goede culturele voorzieningen in een gemeente niet alleen het woonklimaat bevorderen maar ook de lokale economie (o.a. horeca, toerisme). Tragisch was het dat kort na deze publicatie staatssecretaris Zijlstra in kabinet Rutte I (met gedoogsteun van de PVV) een ongekende bezuiniging in de landelijke cultuursector doorvoerde. Zijn ‘liberale’ gedachte dat de cultuursector beter op eigen benen moet kunnen staan, veroorzaakte heel wat ellende in de door het rijk gefinancierde cultuursector.

De rijksoverheid herstelt de laatste jaren delen van de schade door allerlei stimulerings- en investeringsmaatregelen, ook in Rutte IV. Vele gemeenten volgden destijds het ‘idee’ van Zijlstra met allerlei vormen van afbraak. Het duurt soms even voordat zij komen, met herstelbeleid maar de eerste stappen worden al gezet.

En in Best dan, sinds Zijlstra?  Educatief Centrum De Wig werd gesloten. Muziekschool PULZ lieten we failliet gaan. Een ‘Culturele Hotspot’ werd gebouwd maar zonder deugdelijk exploitatieplan. Alaparada moest een groot cultureel evenement worden maar werd een financieel drama omdat er onvoldoende aandacht was voor een goed exploitatieplan. Het resterende muziek- en dansonderwijs kende een roemloos einde door een  gebrekkige financieringsopzet.

Gelukkig bleef de bibliotheek overeind. Signalen over exploitatieproblemen werden te laat opgemerkt en collega’s uit Eindhoven kwamen te hulp met een extra zak geld als bruidsschat.

In Best ontbreekt een culturele infrastructuur waarop kunstzinnig activiteiten optimaal tot ontplooiing kunnen komen, ondanks vele enthousiaste initiatieven. Tijd om in de nieuwe raadsperiode daar aan te gaan bouwen. Best is (financieel) krachtig genoeg om een heleboel ‘zelf te doen’. Maar wat blijkt? In de coronaperiode ontving de gemeente omstreeks 250.000 euro voor steun aan lokale cultuurinstellingen. Slechts een kwart kon besteed worden ‘bij gebrek aan aanvragen’. Als er zo weinig impulsen komen vanuit ons gemeentehuis, is het tijd om dat te veranderen. De fractie van Pvda-GroenLinks in de nieuwe gemeenteraad zal zeker komen met initiatieven.

Portretfoto Alex Le Mat

Alex Le Mat
Gepensioneerd cultuurmanager
Lees het artikel via het GroeiendBest