Kinderen steken handen bij elkaar op plein basisschool tijdens buitenspelen

Opinie – crisis in de jeugdzorg

Deel dit artikel:

HomeNieuws • Opinie – crisis in de jeugdzorg

18 januari 2022

Decentralisatie & marktwerking

Sinds de grootschalige decentralisatie in 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk voor jeugdzorg.De gemeenten kregen hierdoor veel extra taken, maar niet meer budget. Zo werd de decentralisatie een verkapte bezuiniging.De jeugdzorg bevindt zich al een lange tijd in een crisis. Wachtrijen zijn lang, vooral voor complexe problemen. Kinderen worden van het kastje naar de muur gestuurd. Er zijn grote personeelstekorten in de sector en het verzuim en de uitloop zijn schrikbarend hoog.

Verschillende bestuurders en werknemers in de jeugdzorg verwijten deze problemen aan marktwerking in de zorg. Het zorgt ervoor dat bedrijven concurreren in plaats van samenwerken en kosten moeten besparen terwijl dit niet de beste oplossing is voor een kind.

Bezuiniging

Ondanks het huidige miljardentekort in de jeugdzorg, besluit het nieuwe kabinet toch te bezuinigen. Dit gaat het nieuwe kabinet doen door de behandelduur te beperken en een eigen bijdrage voor jeugdzorg in te voeren. Het idee achter dit plan is dat de zorgkosten steeds hoger worden en dat een eigen bijdrage een drempel opwerpt om gebruik te maken van jeugdzorg. Van dit nieuwe beleid zijn kwetsbare kinderen de dupe! Want wanneer er thuis niet genoeg geld is kan er geen gebruik gemaakt worden van de benodigde hulp.

De vereniging van Nederlandse gemeenten en wethouders van de 4 grootste steden maken terecht bezwaar tegen deze plannen. Behalve dat het moreel verwerpelijk is om kinderen met (zware) problematiek in de steek te laten, is het typisch korte termijnbeleid. Er wordt nu gesneden in kosten die later hoger terugkomen door bijvoorbeeld terugval of verergering van de problematiek.

Best

Bijna 10% van de kinderen in Best maakt gebruik van jeugdzorg. Wanneer dit plan van het nieuwe kabinet wordt doorgezet stijgen de kosten per gezin gemiddeld met 1.325 euro per kind per jaar. Dit bedrag is in een tijd met hoge inflatie steeds lastiger te betalen, vooral wanneer er meerdere kinderen deze hulp nodig hebben.

Wij pleiten dan ook voor een gemeente waar niet marktwerking centraal staat, maar de zorgbehoefte van haar inwoners. Het kabinet laat deze kinderen, die hulp nodig hebben, vallen. De gemeente mag niet diezelfde fout maken.

Fractie PvdA-GroenLinks

Lees het artikel via het GroeiendBest