Groene daken

Voorstel groene daken aangenomen!

Deel dit artikel:

HomeNieuws • Voorstel groene daken aangenomen!

7 november 2023

De fractie van PvdA-GroenLinks Best heeft op 6 november een voorgestel ingediend om budget vrij te maken voor de bevordering van groene daken bij inwoners, ondernemers en organisaties. Dit met de overtuiging dat Best nog groener kan. Dit voorstel kon in de gemeenteraad op breed draagvlak rekenen.

We moeten namelijk alle zeilen bijzetten om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen. We krijgen helaas steeds meer te maken met wateroverlast, hittestress en het verlies van biodiversiteit. Groene daken kunnen een bijdragen leveren in het klimaatadaptatief maken onze gemeente.

Daken zijn nu veelal nog ongebruikt, terwijl ze veel potentie bieden en kunnen bijdragen aan een duurzame en groene leefomgeving. Groene daken hebben tal van voordelen, zowel voor het milieu als voor onze samenleving. Ze absorberen regenwater, waardoor het risico op wateroverlast tijdens hevige regenval afneemt. Bovendien verminderen groene daken de hittestress, dragen ze bij aan het vergroten van de biodiversiteit, zorgen ze voor een schonere lucht en renderen zonnepanelen beter met een groen dak.

Met het aannemen van ons voorstel komt er in totaal 100.000 euro beschikbaar voor maatregelen ten bevordering van groene daken bij inwoners, organisaties en ondernemers. De gemeente stelt zelf 50.000 euro beschikbaar. Het waterschap zal worden gevraagd om mee te financieren, waardoor het budget uiteindelijk op één ton uitkomst. De maatregelen zullen worden uitgewerkt voor de jaren 2024-2025, in samenwerking met lokale partners.

Lees het voorstel hier.