Kandidaten PvdA GroenLinks Best GR 2022

Nieuwe samenwerking PvdA-GroenLinks Best

Deel dit artikel:

HomeNieuws • Nieuwe samenwerking PvdA-GroenLinks Best

16 januari 2022

De nieuwe combinatie PvdA-GroenLinks gaat in Best de gemeenteraadsverkiezingen in met een kandidatenlijst vol jeugdig elan. Afgelopen week hielden beide partijen voor het eerst samen een algemene ledenvergadering. Best heeft nu een combinatie die in heel wat regiogemeenten bestaat of in aanloop naar de komende verkiezingen tot stand is gekomen. De regiobesturen van beide partijen hebben zich er sterk voor gemaakt.

 Tijdens de gecombineerde ledenvergadering stelden de leden van beide partijen een ambitieus verkiezingsprogramma en een kandidatenlijst vast. Programma en kandidatenlijst maken duidelijk dat de nieuwe raadsfractie met een vooruitstrevende blik aan de slag wil.

Het motto van het verkiezingsprogramma is: eerlijker, socialer en duurzamer.

Betaalbaar wonen is eerste prioriteit. Er wordt dan wel steeds meer gebouwd in Best, het aantal betaalbare woningen voor starters en huurders blijft ver achter bij wat er nodig is. Daarom wil de fractie stevige maatregelen nemen, variërend van zelfbewoningsplicht tot vermindering van gemeentelijke regeldruk.

Een fijne samenleving in Best is ook een belangrijk thema. Toegankelijke zorg zonder wachtlijsten en overdreven marktwerking is daarbij net zo goed van belang als de toegankelijkheid van sport en cultuur. Met name op dat laatste onderwerp is veel te verbeteren stelt het programma. In de afgelopen jaren werd de gemeenschap regelmatig geconfronteerd met mislukt cultuurbeleid. Dat moet anders, vindt PvdA/GroenLinks.

Op de onderwerpen jeugd en jongeren en duurzaamheid kan de gemeenschap veel verwachten van de nieuwe fractie. Een groot deel van het verkiezingsprogramma is daaraan gewijd.

Op bestuurlijk gebied wil de fractie o.a. vermindering van regeldruk bereiken, de samenwerking in het stedelijk gebied handhaven maar wel als een blijvend zelfstandige gemeente.