Project De Boomgaard: Betaalbaarder, Groener en voor Bestse starters

Deel dit artikel:

Home • Nieuws • Project De Boomgaard: Betaalbaarder, Groener en voor Bestse starters

4 april 2023

De laatste tijd is het vaak gegaan over De Boomgaard. Afgelopen week heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over dit plan. Onze partij steunt de bouw van 300 woningen in De Boomgaard, omdat er te weinig woningen zijn voor starters en senioren.

Onze fractie heeft voor de volgende onderwerpen aandacht gevraagd:

💰 Betaalbaarheid
Samen met D66 en jongerenpartij JO hebben we voor elkaar gekregen dat de NHG-grens losgekoppeld wordt van de betaalbaarheidsgrens. Hierdoor worden sommige woningen wel 50.000 euro goedkoper! Starters kunnen door deze wijziging ook gebruik maken van mogelijke subsidies van de overheid, waardoor de betaalbaarheid van de woningen wordt vergoot.

🏘 Aantal woningen
Onze fractie heeft hier wederom samen met D66 een voorstel ingediend om te streven naar circa 300 woningen. Hiermee bieden we duidelijke kaders richting de ontwikkelaar, gemeente en omwonenden en geven we een impuls aan de woningbouwopgave.

👨‍👨‍👦‍👦 Voorrang voor Bestse starters
Samen met Best Open en D66 hebben we een motie ingediend om een deel van de betaalbare woningen beschikbaar te stellen voor de Bestse woningzoekenden. Zo hebben Bestenaren echt iets aan het project De Boomgaard.

🌳 Herplantingsplicht
Om plaats te maken voor de ontwikkeling, zal een populierenbosje worden gekapt. Samen met het CDA hebben we voorgesteld dat eenzelfde aantal hectare aan bomen binnen het project moet worden herplant. Zo maken we Best nog groener.

Door een sociale en groene visie te combineren hebben we mooie resultaten behaald. Alle amendementen en moties zijn namelijk aangenomen!