Kap van 49 bomen voor aanleg doorfietsroute is onbegrijpelijk

Deel dit artikel:

HomeNieuws • Kap van 49 bomen voor aanleg doorfietsroute is onbegrijpelijk

28 april 2023

Onze fractie heeft met verbazing kennisgenomen van het voorgestelde besluit om 49 bomen te kappen aan de Eindhovensweweg. Wij zijn van mening dat we in Best zuinig moeten zijn op het geringe groen dat we hebben. Het kappen van een groot aantal bomen verdient absoluut niet onze voorkeur, aangezien dit natuurschade aan richt, duurder is en vertragend werkt.

De potentiële kap van 49 bomen en het verdwijnen van groen voor de aanleg van een vrijliggende fietspad is ons grootste zorgpunt. Het college gebruikt als argument de toekomstige parkeerproblematiek. In Best kiezen we dus voor de auto in plaats van voor groenbehoud.

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen gesteld:

  1. Voor de variant van een vrijliggend fietspad dienen 49 bomen gekapt te worden. Dit heeft negatieve effecten op de groene hoofdstructuur en het klimaat. Waarom vindt het college, dat flinke duurzaamheidsambitie ’s heeft, het faciliteren van autovervoer en parkeren belangrijker dan het behouden van de groen?
  2. Welke rol heeft de grote parkeerplaats tussen de A2 en de oude-rijksweg gehad bij het bepalen van het aantal parkeerplaatsen?
    1. In de nota parkeernormen wordt gesproken over een acceptabele loopafstand van 150 – 800 meter voor winkelen, werken en ontspanning. Dit is ruim passend voor de parkeerplaats tussen de A2 en de oude rijksweg. Waarom is dit geen optie voor de ondernemers?
  3. Uit het collegevoorstel blijkt dat er weinig draagvlak was bij bewoners en ondernemers aan de Eindhovenseweg. De eerste groep beschikt bijna allen over een oprit voor 2 auto’s per woning. Hoe rijmt dit met de weerstand op het verminderen van het aantal parkeerplaatsen?

Onze fractie roept de wethouder op om zijn keuze te heroverwegen, voordat het lange proces van bestemmingsplanwijziging start. Dit scheelt namelijk een hoop tijd, geld en zorgt voor een groener best.