Terugblik begroting, motie verbetering kansen op woningmarkt & parkeervoorziening ASML

Deel dit artikel:

HomeNieuws • Terugblik begroting, motie verbetering kansen op woningmarkt & parkeervoorziening ASML

9 november 2022

1.110 woningen in Best zijn in het bezit van beleggers, de zelfbewoningsplicht wordt niet of nauwelijks toegepast en de stikstofmaatregelen maken het nog lastiger om te bouwen. Dit zijn enkele redenen waarom onze fractie, samen met D66 en Jongerenpartij JO, een motie heeft ingebracht tijdens de laatstgehouden raadsvergadering. Doel van deze motie is om de positie van Bestse starters op de Bestse woningmarkt te verbeteren. Onze partij is van mening dat we wonen te lang over hebben gelaten aan de markt. Dit zou zorgen voor betere volkshuisvesting. Nu zien we dat dit een grote denkfout was. Om die reden zijn we blij dat de motie unaniem aangenomen is. Meer overheidsregie is volgens onze partij hard nodig om de starters in onze gemeente op weg te helpen. Deze maatregelen gaan er nu, na jaren van inpassing, eindelijk komen!

Verhoging inkomensondersteuning

Een ander onderwerp waar onze fractie aandacht voor vroeg tijdens het begrotingsdebat was de verhoging van de inkomensondersteuning van 120% naar 130% van de bijstandsnorm. Nu is het zo dat mensen met een kleine beurs moeten kiezen tussen sporten of benzine. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Meerdere gemeenten in de regio zetten zich in om inwoners met een kleine beurs te ondersteunen, ze rekken de grenzen op. Onze fractie is ervan overtuigd dat Best ook hoort bij het rijtje gemeenten dat zich verder moet inzetten voor inwoners die het financieel zwaar hebben. Daarom brachten wij tijdens het debat een motie in om de grenzen op te rekken. Hier was helaas weinig draagvlak voor, alleen Jongerenpartij JO zag mede de noodzaak om inwoners beter te ondersteunen.

Tijdelijke parkeervoorziening ASML

Recent heeft ASML een verzoek aan de gemeenteraad ingediend om medewerking te verlenen aan de realisatie van een tijdelijke parkeervoorziening aan de Boslaan-Zuid. Om dit te realiseren zou een nieuwe ontsluitingsweg gerealiseerd moeten worden, die door een stuk natuur kruist. In de vergadering van 7 november heeft de raad ingestemd om verder onderzoek te laten plaatsvinden.

De fractie van PvdA-GroenLinks Best ziet in dat we in een groeiende regio wonen. Dat levert economisch voordeel op, maar heeft ook impact op onze gemeente. Wel de lusten, maar niet de lasten is ook niet mogelijk. Daarom is het extra belangrijk om te blijven zoeken naar vernieuwende en duurzame oplossingen. Onze fractie is kritisch, zo wordt er natuur opgeofferd en is het niet duidelijk wat daarvoor terugkomt. Daartegenover vermindert een parkeervoorziening de filedruk en dus ook de uitstoot van schadelijke stoffen.

Vanwege de geringe informatie is het voor onze fractie nog niet mogelijk om een afgewogen standpunt te bepalen. Hier is eerst verder onderzoek voor nodig. Waarbij o.a. gekeken wordt naar de effecten voor de natuur. Onze fractie stemde dan ook in met meer onderzoek, maar heeft nog zijn bedenkingen.  

Het artikel over de motie betreffende verbetering positie van Bestse starters op de Bestse woningmarkt is hier te lezen.